Documentos xenéricos

From As feiras de ciencia na Galiza
Jump to: navigation, search

Historia didáctica dunha feira de ciencia (inglés), presentado ó Congreso HSCi en Braga, 2006 As Feiras de ciencia como investigación e fiestra from Agremon

Presentación no XXIV congreso de Enciga -2011, a Fonsagrada- e comunicación completa (publicada no CD do XXIV congreso de Enciga)

Presentación no XXV congreso de Enciga -2012, Santiago- Investigando cos alumnos from Agremon

E comunicación completa (publicada no CD do XXV congreso de Enciga)

About Science Fairs: Revisiting Alan Ward, presentada no congreso HSCi 2014 en Aveiro (Portugal). Libro de actas en conxunto: [1] Resume artigo: [File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png About science fairs_short.pdf] About science fairs_short.pdf

Artigo completo: [File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 0.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 0.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 2.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 2.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 3.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 3.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 4.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 4.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 5.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 5.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 6.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 6.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 7.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 7.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 8.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 8.pdf

[File:http://www.wikispaces.com/i/mime/32/empty.png LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 9.pdf] LIBRO HSCI 2014 ULTIMO 9.pdf